Service og vedlikehold

Ta service på varmepumpen din. Varmepumper trenger ettersyn for å fungere optimalt over tid. Kontakt oss for service.

 

Forespør pris og tidspunkt på service her

Hvorfor?

Service er viktig for varmepumpen din. Dette for å sikre at du hele tiden har en effektiv og økonomisk drift, kombinert med lengre levetid på viktige komponenter som viftemotor, lagre på inne- og utedel, samt kompressor (motor) i utedel.

Disse komponentene jobber mye lettere og slites vesentlig mindre når coil/kondensator på inne- og utedel jevnlig rengjøres.

I tillegg til servicen og ettersynet fra oss, er det er også viktig at du rengjør filtrene på innedeln jevnlig. Vi anbefaler rengjøring hver 14 dag.

Hvor ofte?

Vi anbefaler at rens med ettersyn foretas annet hvert år for å sikre optimal funksjon og lengst mulig levetid. Vi kontakter deg to ganger i garantiperioden for å avtale service,  etter henholdsvis to og fire år.

 Hva innebærer service på varmepumpen?

Når vi utfører vedlikehold behandler og rengjør vi coilene med en spesiell type aluminiumsrens. Denne er meget skånsom og svært effektiv. Nedenfor ser du hva som typisk inngår i en service og ettersyn av varmepumpen:

  • Lekkasjekontroll av anlegget.
  • Rengjøring av innedel, rensing av finner. Rensing av filter og eventuelt bytte av mikro/klilfilter.
  • Desinfisering av innedelen med aluminumsrens.
  • Rengjøring av utedel og rensing av finner på varmeveksler.
  • Måling av temperaturdifferanse inne/ute. Sjekk eventuelt for lite fylling.
  • Kontrollmåling av spenning – strøm og jord.
  • Sjekk av batterier i fjernkontrollen og eventuelt bytte disse. Kontroll av alle funksjoner med fjernbetjening.
  • Ettertrekke skruer for alle kabler mellom inne/utedel samt tilførsel.
  • Sjekk av isolering spesielt limskjøter og lignende.
  • Sluttest med måling av trykk, strømtrekk og temperatur for å sjekke at varmepumpen yter det den skal.

Garanti på varmepumper vi har levert

Ved kjøp av varmepumpe hos oss får du 5 års full garanti på produktet. I løpet av denne perioden vil vi kontakte deg, etter to og fire år, for å avtale service.

Varmepumper med utgått garanti

Etter garantitidens utløp så anbefaler vi fortsatt et vedlikeholdsintervall på 2 år, og ikke lengre tid enn 3 år mellom hver gang. Dette bør du gjøre for at du skal få ha glede av varmepumpen og investeringen den har vært, lengst mulig.

Varmepumper levert av andre

Når det gjelder service, så utfører vi det på alle typer varmepumper, også de som ikke er kjøpt via oss – og vi er dyktige, nøye og rimelige på dette også.

Når det gjelder nyere varmepumper som fortsatt er innenfor garanti og reklamasjonstid anbefaler vi at du benytter firmaet som leverte den. Dette for å sikre at du får en mest mulig riktig saksbehandling dersom det skulle oppstå en garantisak med varmepumpen på et senere tidspunkt.

Dersom dette ikke er avgjørende for deg, og du ønsker å benytte vår ekspertise så utfører vi mer enn gjerne service på varmepumpen din.

Forespør pris og tidspunkt på service her