Panasonic NZ12SKE

 

Produktsammendrag

Klassisk modell som holder ned til -35 grader Celsius.

Produktbeskrivelse

Klassisk modell som leverer selv med utetemperaturer ned til -35 grader. Den har +8 til +10 grader vedlikeholdsvarme. Kompatibel med internettstyring.