Mitsubishi ECODAN Next Generation - luft-til-vann system

 

Produktsammendrag

Et moderne luft-til-vann system som gir deg reduserte oppvarmingsutgifter.

Produktbeskrivelse

ECODAN Next Generation-serien gjør at du kan bruke varmepumpeteknologi dersom du for eksempel har vannbåren gulvvarme. Du har også mulighet til å varme opp varmtvannet ditt ved hjelp av energi hentet fra uteluften ved å bruk ECODAN varmtvannsbereder. På denne måten kutter du energi- og oppvarmingsutgiftene betydelig, samtidig som du oppnår maksimal komfort i boligen din.

ECODAN leveres i en rekke størrelser slik at vi sammen skal finne akkurat det systemet som passer for deg. Uteenhetene leveres i størrelser fra 4 kW til over 40 kW, og i både single og multi-enheter avhengig av hvilket behov du har. Det er også mulig å koble flere enheter sammen for å oppnå høyere samlet effekt.

Noen eksempler på komponenter i ECODAN-serien:

Det finnes 2 ulike innedeler:
– ECODAN varmesentral med integrert 200 liter varmtvannsbereder. Gir varme til gulv, radiatorer og varmtvann.
– ECODAN Hydroboks varmesentral uten varmtvannsbereder.

Det finnes flere ulike utedeler:

ECODAN Standard 7
Denne utedelen er spesiallaget for tek10 standard boliger med moderat/lavt varmebehov. 7 KW.
Kan brukes med begge typer innedeler.

ECODAN Power 7
7,3 KW. Kan brukes til begge innedeler

ECODAN Power 10
10,2 KW. Kan brukes til begge innedeler
Fabrikkgaranti ned til -20 grader

ECODAN Zubadan 14
14,8 KW. Kan brukes til begge innedeler
Fabrikkgaranti ned til – 28 grader
Utrolig kort ladetid på tappevann